Bảng giá dịch vụ đặt hàng & vận chuyển hàng của Hoàng Minh Logistic Công khai rõ ràng, tuyệt đối không có giá ảo, chi phí phát sinh.

 

I. CHI PHÍ CỐ ĐỊNH

Mỗi đơn hàng đều có 4 chi phí cố định dưới đây

 

 

             
             
1. Tiền hàng   2. Phí vận chuyển nội địa TQ   3.Phí dịch vụ   4. Phí Vận Chuyển Quốc tế
Được tính bằng đơn giá sản phẩm nhân với tỷ giá nhân dân tệ tại thời điểm đặt cọc đơn hàng   Do nhà bán hàng cung cấp thông tin phụ thuộc vào phí vận chuyển nội địa Trung Quốc thực tế   Phí dịch vụ mua hàng = Giá trị đơn hàng (không bao gồm phí ship Trung Quốc) * % phí dịch vụ   Phí vận chuyển hàng từ kho Trung Quốc về kho Hoàng Minh Logistic tại Việt Nam

 

 

II. PHÍ DỊCH VỤ KHÁC

Là phí dịch vụ gia tăng quý khách có thể chọn hoặc không

 

         
         
1. Phí kiểm đếm   2. Phí Đóng Kiện gỗ   3. Phí Ship Việt Nam
Dịch vụ tùy chọn giúp hàng hóa đảm bảo số lượng và chất lượng đơn hàng  

Dịch vụ tùy chọn giúp hàng hóa đảm bảo an toàn không bị hư hỏng do vận chuyển

  Phí chuyển hàng từ kho Việt Nam đến địa chỉ của bạn, hoặc bạn có thể lấy hàng tại kho hàng

 

 

- Phí dịch vụ mua hàng

(Đơn vị %)

PHÍ DỊCH VỤ

Giá Trị Đơn Hàng

% Phí Dịch Vụ

Trên 30,000,000 VNĐ 1%
Từ 15,000,000 VNĐ – dưới 30,000,000 VNĐ 2%
Từ 0 VNĐ - dưới 15.000.000 VNĐ 3%
   


- Phí vận chuyển Trung Quốc – Việt Nam

 

Để tính phí vận chuyển, Quý khách phải nắm rõ cách tính cân nặng của Hoàng Minh Logistic. Mọi mặt hàng đều có Cân nặng thực tế và Cân nặng quy đổi theo khối. Cân nặng quy đổi được tính theo công thức:

Cân quy đổi (kg) = (dài(cm) x rộng(cm) x cao(cm))/6000

* Lưu ý: Các mặt hàng nhẹ nhưng thường có cân nặng quy đổi lớn hơn là : Các loại sản phẩm được đóng trong hộp, chăn, ga, gối, nệm, đàn ghita, thú bông…vv

* Cân nặng tính tiền được tính theo nguyên tắc sau:

Cân nặng thực tế > Cân nặng quy đổi thì Cân nặng tính tiền = Cân nặng thực tế

Cân nặng thực tế < Cân nặng quy đổi thì Cân nặng tính tiền = Cân nặng quy đổi

 

Trọng lượng  Hà Nội  Hồ Chí Minh 
Trên 200kg 30.000đ 37.000đ
Từ 50kg - 200kg 32.000đ 39.000đ
Dưới 50kg 34.000đ 41.000đ

(Đơn vị: VNĐ/KG)

* Kho Trung Quốc - Hà Nội hàng về sau từ 1 - 3 ngày

*Hàng nhẹ: Là hàng hoá có trọng lượng nhẹ kích thước to, cồng kềnh cân quy đổi cao gấp nhiều lần cân nặng thực tế

*Cân nặng tối thiểu ở mức 0.5 kg (Tức là những đơn dưới 0.5 kg thì vẫn tính là 0.5 kg)

 

- Phí đóng kiện gỗ

 

Dịch vụ tùy chọn, đối với những mặt hàng dễ vỡ quý khách chọn dịch vụ này sẽ được Hoàng Minh Logistic bảo hiểm hàng hóa

Phí đóng kiện gỗ áp dụng với các đơn hàng có yêu cầu đóng kiện của quý khách. Với chi phí như sau:

(Đơn vị: NDT)

  

BẢNG PHÍ ĐÓNG KIỆN GỖ
Kg Đầu Tiên Kg Tiếp Theo
20 Tệ 1 Tệ

 

- Phí kiểm đếm

 

BẢNG PHÍ KIỂM ĐẾM
Số Lượng Sản Phẩm/Đơn Đơn giá/Sản Phẩm
>500 sản phẩm 1.500 VNĐ
101-500 sản phẩm 2.000 VNĐ
11-100 sản phẩm 3.500 VNĐ
3-10 sản phẩm 5.000 VNĐ
1-2 sản phẩm 7.000 VNĐ