• Bảng giá dịch vụ đặt hàng & vận chuyển hàng của Hoàng Minh Logistic Công khai rõ ràng, tuyệt đối không có giá ảo, chi phí...